وقتی نرم افزاری تولید میگردد به دو دلیل نیازمند به روز رسانی میباشد:

  1. برخی نیاز ها که در هنگام تولید به آنها توجه نشده بود

  2. برخی مشکلات که در روند اجرا ایجادمیشوند

تمام تیمهای برنامه نویس در زمانی که نیاز ها به حد قابل ملاحظه ای میرسند تصمیم به ایجاد نسخه آپدیت

میکنند.ما در نرم افزار پارکینگ  در اتوماسیون پارکینگ شما چنین اندیشه ای داریم.

سعی کنید در زمانی که از نسخه جدید اطلاع پیدا کردید حتما آن را جایگزین کنید.

شاید همین نسخه جدید درامد شما را مبلغ قابل توجه ای تغییر دهد یا نیاز اکنون پارکینگ شما باشد.