دوربین پلاک خوان چیست:

 

 Plaque reader

 

در ابتدا باید این نکته را گفت که چیزی به عنوان دوربین پلاک خوان وجود ندارد.

ابتدا باید مشخص کرد این دوربین پلاک خوان قرار است چه کاری را انجام دهد

بنابر این به دو دسته میتوان این وظیفه را تقسیم کرد:

  • خواندن پلاک و توانایی ثبت پلاک توسط شخص

  • خواندن پلاک و توانایی ثبت توسط  کامپیوتر

با توجه به این تعریف برای سیستم پارکینگ نیازمند دوربینی هستیم که  اوالا بتواند

پلاک را از سایر اجزا خودرو تشخیص دهد و ثانیا بتواند آن را ثبت کند.

همواره خواندن اعداد توسط پردازشگر های تصویر با خطا هایی همراه است که این خطاها بخشی به

قدرت پردازشگر تصویر مربوط است و بخشی به خطاهای انسانی،این موضوع سبب درصد ی تلرانس

برای تشخیص وجود داشته باشد.

موضوع ایده آل نگاه کردن به تشخیص پلاک توسط شرکتهایی که در زمینه سیستم کنترل تردد  فعالیت

میکنند،

سبب سردرگمی  رانندگان در هنگام ورود به پارکینگ میگردد.

برای مثال خودرویی را در نظر بگیرید که قصد ورود به پارکینگ  را داشته باشد اما به هر دلیلی پلاک

جلوی خودرو مخدوش یا کنده شده است اگر موضوع ورود به پارکینگ فقط توسط خواندن پلام در نظر

گرفته شده باشد باعث ترافیک و دردسر میگردد . لذا همواره باید راهکار دومی را برای ورود دستی پلاک در نظر گرفت.

به دلیل اهمیت موضوع پلاک خوانی  در اتوماسیون پارکینگ باید این قابلیت را از سه زاویه بررسی نمود:

1.دوربین  و جانمایی:

خود دوربین برای ارسال تصویر مناسب باید قابلیت هایی را داشته باشد و صرفا برند بودن دوربین اهمیت چندانی نخواهد داشت

دوربین ها باید قابلیت ارسال تصویر مناسب در تمام ساعات شبانه روز داشته باشند و برای هر کدام

امکانی را در نظر باید گرفت و یا با توجه به شرایط جوی پروژه(دما،رطوبت،نورخورشید،)باید از قبل پیش

بینی هایی را در نظر گرفت

برخی امکانات دوربین:

1.(varifocal)

اگر دوربین داری لنز باشد که بتوان به صورت دستی روی نقطه ای زوم کند میتواند حجم خوبی از تصویر

را حذف نماید این حذف شدن حجم تصویر به دقت پردازشگر برای تشخیص جای پلاک کمک میکند

WDR .2:

استفاده از مکانیزم WDR تا حد زیادی مشکل اختلاف سطح نور (ضد نور) را در

نرم افزارپارکینگ پلاک خوان  حل میکند اما عیب هایی

نیز دارد. مانند:

  • نویز موجود در قسمت های مختلف تصویر ممکن است متفاوت باشد. مخصوصا در قسمت های تیره

  • تصویر معمولا نویز بیشتر است.

  • ممکن است سطح روشنایی قسمت هایی که بین دو سطح با روشنایی مختلف قرار دارند متفاوت

  • باشد.

  • ممکن است زنده بودن رنگ ها به شدت کاهش یابد.

3. IR:

دوربین های دید در شب IR از طریق استفاده از LEDهای مادون قرمز محیط اطراف خود را روشن کرده و

امکان تصویر برداری در شب را فراهم می اورند.

سایر امکانات دوربین:

IP , 2-4 MP , HD , RTSP

جانمایی:

موضوع محل قرار گیری دوربین یکی از مهتمرین نکات برای داشتن سیستم پلاک خوان

مناسب است  و نیاز مند بررسی و محاسبات دقیق کارشناسی و در کنار آن تجربه کافی میباشد

در وهله نخست اولین آیتمی که باید مورد توجه قرار گیرد ارتفاع دوربین نسبت به سطح زمین است،

تنظیم دوربین در یک ارتفاع مشخص مشکلی از ما حل نمی‌کند، آنچه که مهم است

فاصله خودرو از دوربین و زاویه‌ای است که از خط افق و عمود می‌سازد. طبق تجربه ما فاصله 4/5 متری

مناسب می باشد.

در نظر داشته باشید که زاویه دوربین نسبت به خط عمود نباید بیش از 30 درجه باشد،

و همچنین نسبت به خط افق نباید بیش از 15 درجه باشد.

چرا که در غیر اینصورت نرم افزارهای پلاک خوان به درستی قادر به شناسایی حروف و اعداد نیستند،

به عنوان مثال حروف س و ص و یا اعداد 2 و 3 ، 1 و 9 و 4 در صورت زاویه نامناسب دوربین اصطلاحاً در

هم فرو می‌روند، و قابل تفکیک از هم توسط نرم افزار نیستند.

2.پردازشگر تصویر:

ادامه دارد…