راهکار برای پارکینگ با دو درب مجزا:

do darb

در این مقاله سعی می گردد نحوه اجرا اتوماسیون پارکینگ در زمان که پارکینگ دو درب که یکی ورودی و دیگری خروجی از سمتی دیگر باشد  را توضیح دهیم.

در صورتی که از دو سیستم استفاده گردد یک سیستم به عنوان سیستم سرور و دیگری سیستم را کلاینت می نامیم.

تجهیزات پیشنهادی برای پارکینگ با دو درب مجزا:

 • نرم افزار اتوماسیون پارکینگ برای دو سیستم

 • کارت به تعداد جایگاه ها و مشترکین

 • کارت خوان به تعداد درب ورود و خروج

 • دوربین پلاک خوان یک عدد برای ورود یک عدد برای خروجی

 • تابلو نمایشگر ظرفیت در ورودی و تابلوی نمایشگر مبلغ در خروجی

 • کنترل راهبند برای ورودی

شرح کلی کارکرد در هنگام ورود خودرو  درپارکینگ با دو درب مجزا:

 • وضعیت جایگاه های خالی در  ورودی توسط نرم افزارپارکینگ به راننده در حال ورود اعلام میگردد.

 • در هنگام ورود خودرو  در فاصله حدودا 10 متری  پردازشگر شروع به پردازش پلاک خودرو میکند

 • با نزدیک شدن راننده به پنجره ورودی در کسری از ثانیه اتفاقات زیر روی میدهد:

 • همزمان با ثبت کارت تصویر خودرو ثبت میگردد.

 • شماره پلاک دقیق ثبت میگردد(درصورتی که پلاک مورد گزارش شده باشد در این مرحله به کاربر اعلام میگردد)

 • ساعت ورود و تاریخ ورود ثبت مبگردد. 

 • ورود خودرو در تابلو ظزفیت ورودی ثبت میگردد.

 • راهبند برای ورود باز میگردد.

(با توجه به سرعت پردازش بالا و سرعت فک بازشونده راهبند میتوان تخمین حدود هر 3 ثانیه یک ورود را به صورت نرم افزاری داشت.)

 

شرح کلی کارکرد در هنگام خروج خودرو در پارکینگ با دو درب مجزا:

در هنگام خروج خودرو دوربین در فاصله حدود ۱۰ متری شروع به پردازش پلاک میکند با دریافت کارت از راننده توسط کاربر و نزدیک کردن به

کارت خوان همزمان اتفاقات زیر رخ می دهد:

 دریافت عکس ورودی و پلاک ثبت شده در سرور

ثبت ساعت و تاریخ خروج

مطابقت پلاک ورودی با کارت ثبت شده و پلاک در حال خارج شدن

نمایش دادن عکس خودرو در هنگام ورود

ارسال عدد مبلغ به تابلو نمایشگر

تغییر عدد ظرفیت باقیمانده در تابلو درب ورودی

در صورت داشتن PC_POS ارسال مبلغ

باز کردن گیت

نکات مهم:

قبل از خرید سیستم  بامشاوران ما در ارتباط باشید.

پهنای باند برای شبکه باید مناسب باشد تا سرعت در خروجی افت نداشته باشد.