راهکار برای پارکینگ با ظرفیت بالا

برای راهبری یک پارکینگ با ظرفیت بالا نکات زیر قابل توجه است:

 1. داشتن دو مدیر برای شیفت بندی

 2. نگهبان

 3. کاربر

 4. تدارکات

 5. اطلاعات

از انجایی که روی صحبت با مدیران پارکینگ با ظرفیت بالای 20هزار خودرو است  سعی میشود طبق تجربه نکاتی مهم را ارائه کنیم تا بتوان اتوماسیون پارکینگ را بهتر اجرا کرد.

مشکلات مهم در پارکینگ باظرفیت بالا :

 • محیط بزرگ و احتمال بالا سرقت

 • ورود افراد سارق به نام زائر یا مسافر

 • خوابیدن افراد در کنار خودرو برای یک شب یا دوشب

 • گم کردن محل پارک خودرو

 • گم کردن رسید یا قبض یا کارت

 • گم کردن مدارک و پول

 • افراد غیر از راننده درخواست تحویل خودرو را دارند

و…

ما با توجه به تجربه راهبری پارکینگ های بزرگ ایران برای هرکدام از این مشکلات چند راهکار داریم . اگر پارکینگ شما اکنون با هر کدام از این مشکلات   مواجه است میتوانید از مشاوران تیم دلتا سیستم توس راهنمایی بگیرید.

سایر مشکلات مربوط به پارکینگ با ظزفیت بالا:

طلاع رسانی که باید محل های مناسب اطلاع رسانی صورت گیرد

مشخص کردن مسیر هایی برای خروج

باز نگه داشتن مسیر اصلی ورود خودروها و جلوگیری از پارک کردن در مسیر

حمل خودرو پارک شده در مسیر ها با جرثقیل

مشخص کردن محل پارک خالی

تعداد نگهبان کافی برای طول مسیر ها

داشتن تعداد مناسب سکو

 

shalmche