پارکینگ با چند ورودی چندخروجی:

 

پارکینگ پر تردد

برای این نمونه پارکینگ ها میتوان پارکینگهای اربعین چزابه مهران و شلمچه را مثال زد.

در این نمونه پارکینگ ها  فاکتور های زیر اهمیت بسیار بالایی دارد:

  1. سرعت عمل بالا نرم افزار

  2. تجربه کاربران در کار کردن با نرم افزار

  3. راهنما های مناسب برای مشخص بودن جای پارک

  4. چیدمان خودرو

نحوه کار اتوماسیون پارکینگ از نگاه راننده:

قبل از رسیدن به ورودی پارکینگ در هر کدام از صف های ورودی قرار میگیرد

با رسیدن به کانکس ورودی بعد از رد شدن از سرعت گیر اول مقابل کاربر قرار

گرفته وبعد از گرفتن قبض خود راهبند باز شده  و با راهنمایی  طبق مسیر

مشخص شده تابلو ها ، در محل پارک میکند.

 پیشنهاد:

طی تجربه سه دوره همکاری با پروژه های اربعین نرم افزاری را تولید کردیم که

وظیفه آن اعلام محل پارک به راننده میباشد نحوه کار آن به این صورت است که

کاربر قبض را از راننده گرفته و شماره چاپ شده روی قبض را در قسمت  شماره

کارت وارد کرده و محل پارک شده خودرو را به تفکیک قطعه و ردیف  به راننده

اعلام میگردد.

 

نحوه کار اتوماسیون پارکینگ در هنگام خروج:

بعد از پیدا کردن محل پارک خودرو توسط  نرم افزار کنترل پارکینگ از من بپرس

طبق راهنمایی به محل خروج میرسد

قبض خود را به کاربر داده و در تابلو نشانگر مبلغ  مبلغ پرداختی را مشاهده نموده

و بعد از پرداخت راهبند خروج باز میگردد.

نحوه کار از نظر اتوماسیون پارکینگ:

نرم افزار قبل از رسیدن خودرو به کانکس ورود  شروع به پردازش پلاک میکند و

بهترین و دقیق ترین آن را به کاربر نمایش میدهد

کاربر با فشردن کلید F1  یا بدون دخالت دست دستور چاپ قبض را میدهد در این

هنگام اطلاعات زیر همزمان اتفاق میافتد

 ثبت پلاک

ثبت تاریخ و ساعت ورود

اختصاص شماره کارت و تولید بارکد شماره

در صورت دریافت پیش پرداخت در بدو ورود ثبت مبلغ پیش پرداخت

چاپ این اطلاعات روی قبض

 بازکردن راهبند

نحوه کار اتوماسیون پارکینگ در هنگام خروج:

خودرو در هنگام قرار گرفتن در درب خروجی

 از فاصله 10 متری  تصویر پلاک در حال پردازش شدن است و صحیح ترین پلاک را

به کاربر نشان میدهد با گرفتن قبض از راننده  و اسکن کردن بارکد روی قبض

همزمان اتفاقات زیر رخ میدهد تطبیق پلاک ورودی با شماره روی قبض و پلاک در

حال خارج شدن

نشان دادن این درصد تطبیق  به کاربر

ثبت تاریخ و ساعت خروج

نمایش مبلغ پرداختی به راننده

نشان دادن تصویر ورودی خودرو

در صورت پرداخت به صورت پیش پرداخت نشان دادن مبلغ قابل عودت به کاربر

باز کردن راهبند خروجی

 با توجه به تجربه 3 سال راهبری و نظارت  و سیستم کنترل تردد بر

پارکینگ های اربعین بهترین و کاربردی ترین اطلاعات را میتوانید از ما

بخواهید.