راهکار برای پارکینگ یک درب

 

نمونه پارکینگ تک درب

 

در مقالات مربوط به راهکار ها برای اتوماسیون پارکینگ سعی شده سیستم

اتوماسیون پارکینگ را از

چند نگاه بررسی کنیم تا  بتوان عملکرد کلی را به صورت واضح توضیح دهیم

دراین مقاله سعی میگردد نحوه اجرای اتوماسیون پارکینگ در زمانی که درب

پارکینگ یکی است که ورود

و خروج از همان درب توسط یک یا دو اپراتور انجام میگردد شرح داده شود.

در صورتی که از دو اپراتور  یکی خروج و دیگری ورود استفاده گردد باید از دو

سیستم به صورت شبکه

استفاده کرد که یک سیستم را به عنوان سرور  و دیگری را کلاینت در نظر

میگیریم.

در صورتی که ظرفیت تردد بالا نیست میتوان از یک کاربر برای هم خروج و هم

ورود استفاده کرد.

تجهیزات پیشنهادی :

 1. نرم افزار اتوماسیون پارکینگ دلتا سیستم

 2. کارت به تعداد جایگاه ها و مشترکین

 3. کارتخوان

 4. دوربین پلاک خوان

 5. تابلو نمایشگر ظرفیت

 6. تابلو نمایشگر مبلغ

 7. کنترلر راهبند

شرح کلی کارکرد در هنگام ورود خودرو :

 • وضعیت جایگاه های خالی در  ورودی توسط  نرم افزار کنترل پارکینگ  به

 • راننده در حال ورود اعلام میگردد.

 • در هنگام ورود خودرو  در فاصله حدودا 10 متری  پردازشگر شروع به پردازش

 • پلاک خودرو میکند

با نزدیک شدن راننده به پنجره ورودی در کسری از ثانیه اتفاقات زیر روی میدهد:

 

 • همزمان با ثبت کارت تصویر خودرو ثبت میگردد.

 • شماره پلاک دقیق ثبت میگردد(درصورتی که پلاک مورد گزارش شده باشد در این مرحله به کاربر

  اعلام میگردد)

 • ساعت ورود و تاریخ ورود ثبت مبگردد.

 • ورود خودرو در تابلو ظزفیت ورودی ثبت میگردد.

 • راهبند درب پارکینگ برای ورود باز میگردد.

(با توجه به سرعت پردازش بالا و سرعت فک بازشونده راهبند میتوان تخمین

حدود هر 3 ثانیه یک ورود را به صورت نرم افزاری داشت)

شرح کلی کارکرد در هنگام خروج  از درب پارکینگ خودرو :

 • بانزدیک شدن خودرو به گیت خروجی از فاصله حدود 10 متری پردازش پلاک آغاز میگردد

 • با دریافت کارت از راننده توسط کاربر  اتفاقات زیر روی میدهد:

 • ثبت  تاریخ و ساعت خروج خودرو ثبت

 • ثبت دقیق پلاک  خروجی

 • تطابق پلاک ورودی  با شماره کارت و پلاکی که در حال خارج شدن میباشد.

 • نمایش تصویر خودرو در هنگام خروج

 • محاسبه مبلغ ونمایش آن در تابلو نمایشگر مبلغ برای راننده

 • در صورت متصل بودن نرم افزار به PCPOS ارسال مبلغ به دستگاه PC_POS

 • بازکردن راهبند درب پارکینگ

نکته مهم اینکه با حذف اختیاری هر کدام از این تجهیزات پیشنهادی امکان

سوء استفاده و کاهش امنیت پارکینگ را موجب شده ایم.

البته مبتوان برای پارکینگ های با ظرفیت کم مانند 40 تا 70 خودرو از کارت

کارتخوان و  نرم افزار پارکینگ  هم  به تنهایی استفاده کرد.