ژانویه 31, 2019

مقایسه استفاده از بارکد و RFID در نرم افزار پارکینگ

مقایسه استفاده ازبارکدوRFID  برای مقایسه استفاده از بارکد وRFID در سیستم بارکد برای سیستم پارکینگ هوشمند کاربر باید حتما دقت کند که بارکد را در خط […]
ژانویه 12, 2019

تنظیمات RFID ریدر

برای تنطیمات RFID ریدر برای تنطیمات RFID ریدر استفاده از ریدرهای “RFID EM18” و “EM16”  با توجه به پورت مشخص شده که آموزش نصب و شناسایی آن […]
دسامبر 31, 2018

زبانه سایر تنظیمات نرم افزار پارکینگ اتوماسیون پارکینگ   زمان قطع عملکرد ثبت مجدد کارت: در زمانی که کاربر کارتی را ثبت کرده مدت زمانی را […]