فوریه 19, 2019

تنظیمات متن درHTML

تنظیمات متن درHTML در این قسمت به بررسی قواعد نوشتاری زبان های html خواهیم پرداخت و بعضی اصول و استانداردهای مهم را معرفی خواهیم کرد. یکی […]
فوریه 11, 2019

آشنایی با مبانی HTML

آشنایی با مبانی html برای آشنایی با مبانیhtml  ابتدا  باید با تعاریف آن آشنایی داشته باشیم  زبان برنامه نویسی html مخفف “HEYPER TEXT MARK UP LANGUAGE”میباشد. […]