فوریه 19, 2019

تنظیمات متن درHTML

تنظیمات متن درHTML کد تغییرمتن در Htmlچگونه متن را درHtmlتغییر دهیم  وچگونه باتگهای Font درHtml کار کنیم وکار با پاراگراف P   متن صفحه (در کدهای […]
فوریه 11, 2019

آشنایی با مبانی HTML

آشنایی با مبانی html برای آشنایی با مبانیhtml  ابتدا  باید با تعاریف آن آشنایی داشته باشیم  زبان برنامه نویسی html مخفف “HEYPER TEXT MARK UP LANGUAGE”میباشد. […]