ژانویه 14, 2019

طراحی صفحه در جاوا اسکریپت

آموزش طراحی صفحه داینامیک   نحوه طراحی صفحه ای که با کلیک کاربر بر روی یک دکمه  از آن صفحه ،صفحه جدیدی حاوی اشیاء گوناگون باز […]
ژانویه 9, 2019

تشخیص تاریخ بازدید کننده

ادامه آموزش تشخیص تاریخ و ساعت بازدید کننده برای نمایش تاریخ سیستم بازدید کننده: استفاده از یکی دیگر از توابع شی Date با نام”to local string” […]
ژانویه 1, 2019

تعیین و تشخیص ساعت بازدید کننده

تعیین و تشخیص ساعت و تاریخ بازدید کننده:      خط شروع     باید تابعی معرفی کنیم تا از آن در زمان نمایش صفحه استفاده کنیم  نام [crayon-5f9e0c12713d1823309007/]   […]
دسامبر 28, 2018

رویداد ها در جاوا اسکریپت

رویداد ها: رویداد ها بر سه نو ع اند: اول رویدادی که توسط بازدید کننده به وجود میآید رویداد هایی که توسط سایر برنامه های در […]
دسامبر 26, 2018

فرم کلی یک تابع

فرم کلی یک تابع [crayon-5f9e0c1272162682836562/]   نام تابع است که در برنامه نویسی مشخص میگرددFunction name در یک تب <script> میتوان چند تابع قرار داد فرم […]
دسامبر 25, 2018

دستور if-for-whileجاوا اسکریپت

فرم کلی دستور if:} [crayon-5f9e0c127291b632492645/]   c ادامه آموزش جاوا اسکریپ عبارتی شرطی است،درصورت درست بودن دستورات قسمت اول بدنه و درصورت نادرست بودنcondition expression قسمت […]
دسامبر 24, 2018

آموزش java scriptمقدماتی

بخش اول آشنایی: آموزش جاوا اسکریپت برنامه توسط کامپیوتر اجرا میگردد←    vb script-java script کدهای جاوا اسکریپت بین دو علامت   <script> و<script/> ساده ترین و ابتدایی […]