ژانویه 1, 2019

تعیین و تشخیص ساعت بازدید کننده

تعیین و تشخیص ساعت و تاریخ بازدید کننده:      خط شروع     باید تابعی معرفی کنیم تا از آن در زمان نمایش صفحه استفاده کنیم  نام [crayon-5d7f6177715c8185382422/]   […]
دسامبر 28, 2018

رویداد ها در جاوا اسکریپت

رویداد ها: رویداد ها بر سه نو ع اند: اول رویدادی که توسط بازدید کننده به وجود میآید رویداد هایی که توسط سایر برنامه های در […]
دسامبر 26, 2018

فرم کلی یک تابع

فرم کلی یک تابع [crayon-5d7f617771de1740459581/]   نام تابع است که در برنامه نویسی مشخص میگرددFunction name در یک تب <script> میتوان چند تابع قرار داد فرم […]