ژانویه 9, 2019

تشخیص تاریخ بازدید کننده

ادامه آموزش تشخیص تاریخ و ساعت بازدید کننده برای نمایش تاریخ سیستم بازدید کننده: استفاده از یکی دیگر از توابع شی Date با نام”to local string” […]
ژانویه 1, 2019

تعیین و تشخیص ساعت بازدید کننده

تعیین و تشخیص ساعت و تاریخ بازدید کننده:      خط شروع     باید تابعی معرفی کنیم تا از آن در زمان نمایش صفحه استفاده کنیم  نام [crayon-5fcb7a6bf23ec332883464/]   […]
دسامبر 28, 2018

رویداد ها در جاوا اسکریپت

رویداد ها: رویداد ها بر سه نو ع اند: اول رویدادی که توسط بازدید کننده به وجود میآید رویداد هایی که توسط سایر برنامه های در […]
دسامبر 24, 2018

آموزش java scriptمقدماتی

بخش اول آشنایی: آموزش جاوا اسکریپت برنامه توسط کامپیوتر اجرا میگردد←    vb script-java script کدهای جاوا اسکریپت بین دو علامت   <script> و<script/> ساده ترین و ابتدایی […]