دسامبر 25, 2018

دستور if-for-whileجاوا اسکریپت

فرم کلی دستور if:} [crayon-5fcb74cc924ef035942791/]   c ادامه آموزش جاوا اسکریپ عبارتی شرطی است،درصورت درست بودن دستورات قسمت اول بدنه و درصورت نادرست بودنcondition expression قسمت […]
دسامبر 24, 2018

آموزش java scriptمقدماتی

بخش اول آشنایی: آموزش جاوا اسکریپت برنامه توسط کامپیوتر اجرا میگردد←    vb script-java script کدهای جاوا اسکریپت بین دو علامت   <script> و<script/> ساده ترین و ابتدایی […]